ABRAXANE

Información:

Marca ABRAXANE
Principio Activo PACLITAXEL (COMO PACLITAXEL UNIDO A PROTEÍNAS DE ALBÚMINA)
Línea Terapéutica Oncología, Licencias y Especialidades OLE

ABRAXANE